מכירת חמץ

טופס המכירה יהיה זמין לשירותך עד יום ו' י"ג בניסן תשפ"א (26 במרץ 2021) בשעה 9:00 בבוקר

הנחיות להחלת מכירת החמץ באמצעות הסמארטפון

אם אין לך אפשרות לבצע את פעולת ה'קניין' באופן האמור להלן, ניתן להסתפק בהרשאה בכתב הניתנת באמצעות טופס זה ולחץ נא על כפתור "ביצוע מכירה",

ואולם, מהודר יותר לפני "ביצוע המכירה" לבצע את פעולת ה'קניין' כך: בקש מחבר או בן משפחה שייתן בידך חפץ שלו, כגון: ממחטה, עט, שעון וכדומה, והגבה אותו לשם "קניין" לזכות את הרה"ג שלמה עמאר שליט"א (הראשל"צ והרב הראשי לירושלים).

מהי מכירת חמץ?

חמץ בפסח אסור לא רק באכילה, אלא גם בהימצאות ברשותנו. הפתרון הוא למכור את החמץ לגוי, שאינו מצווה על איסור חמץ בפסח. למעשה, על-ידי המכירה החמץ אינו שלנו בימי הפסח, אף שהוא נמצא אצלנו. חשוב לדעת כי חמץ שלא נמכר לגוי ועבר עליו הפסח - אסור בהנאה גם לאחר הפסח.

מצווה לעורר שכנים ומכרים (אפילו מי שאינם מקפידים לשמור על כל דיני חמץ) להשתתף ב'מכירת חמץ', כדי להימנע מאיסור החזקת חמץ ברשותנו בפסח, וכדי שהחמץ יהיה מותר באכילה אחרי הפסח.

איך עושים מכירת חמץ?

את החמץ שמשאירים בבית, וכמו-כן את כלי החמץ, מרכזים במקום סגור (ארון, מגירה וכדומה) ועליו מדביקים פתק: 'חמץ'. אסור לנו לגעת בו במשך הפסח.

המכירה עצמה מתבצעת על-ידי חתימה על 'שטר הרשאה' שמועבר לידי רב, ובו אנחנו מייפים את כוחו למכור את החמץ שברשותנו לנכרי. בשטר יש לציין את המקום שבו החמץ מצוי. בתום הפסח מתבצעת פעולת קנייה בחזרה מהגוי, והחמץ חוזר לבעלותנו.

את השטר החתום יש להעביר לידי הרב עד ליל בדיקת חמץ.

מכירת חמץ מותנית בהסכמה בלב שלם לביצוע המכירה. המכירה היא פעולה משפטית תקפה על-פי ההלכה, ולא 'הערמה'.

למי נועד שטר מכירת החמץ הזה?

שטר זה מיועד לשימוש פרטי, חנויות, מפעלים ובתי-אוכל.

ביצוע מכירה »

מלא את הפרטים בדייקנות ולחץ על הכפתור "שלח שטר"

שטר מכירת החמץ

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לראשון לציון
הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א
הרב הראשי לירושלים

ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, בכל מקום שהוא, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פיקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם. בדרכים הנכונות והמועילות עפ"י ההלכה ועפ"י החוק וכנהוג.

מקומות החמץ בארון שמסומן עם הכיתוב "חמץ" (בחר מן האפשרויות):

ובזה אני מגלה דעתי, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לי, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, פיו כפינו.

אישור מכירת החמץ

אני החתום מטה,

הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א
הרב הראשי לירושלים

מאשר

כי המכירה עבור

לשנת תשפ"א

בוצעה כדת וכדין!

חמץ לאחר פסח

במוצאי פסח יש להמתין כ-20 דק' עד שיהיה מותר להשתמש בחמץ.

קנית חמץ לאחר הפסח

לאחר הפסח מותר לקנות חמץ שנמכר לגוי כדין. יש להקפיד לקנות רק ממי שבידו תעודה שמכר את חמצו כדין. מותר לקנות בבית מרקחת תרופות וויטמינים אפילו אם לא נמכרו לגוי בפסח (משנה ברורה טי' תס"ו).

חמץ שלא נמכר

חמץ שנשאר ברשותו של יהודי בפסח מבלי לבערו, לבטלו או למכרו לגוי נאסר באכילה ובהנאה.

אינו מתכוון למכור

אדם שאינו מתכוון למכור את חמצו לגוי, ומחשיב את מכירת החמץ לטקס דתי בלבד, אין למכירה תוקף ויש לחמצו דין של חמץ שעבר עליו הפסח ברשותו של יהודי, הנאסר בהנאה.

© 2020 שירובא בע"מ