הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

פעילות מחלקת הנישואין בצום י' בטבת • ביום שלישי י' בטבת תשפ"ב (14/12/2021) צום עשרה בטבת: מחלקת הנישואין תהיה פתוחה מ 8:30 עד 12:00. אחה"צ סגור