הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

מעבר למערכת תשלומים
הודעת ערב תשעה באב תשפ • הרינו להודיעכם כי ביום רביעי ח' באב תש"פ (29 ביולי 2020) ערב תשעה באב קבלת קהל בין השעות 8:30-12:30   אחה"צ סגור! יום חמישי ט' באב תש"פ (30 ביולי 2020) צום תשעה באב סגור