הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

פעילות אגף הנישואין • הודעות המועצה דתית אגף הנישואין   בעקבות החלטת משרד הבריאות על הורדת מגבלות הקורונה ,חזרנו לפעילות רגילה והשירות המקוון בוטל .  השירות ינתן במשרדנו בשעות הפעילות. טלפונים : נתב שיחות : 02-6214800 נישואין :02-6214805 , 02-6214806 ,  02-6214811