כספים וכח אדם

אגף כספים וכח אדם של המועצה הדתית ירושלים מרכז את התחומים הבאים:

מחלקת כספים

תכנון וניהול תקציב בסדר גודל של כ-66 מיליון ש"ח, בקרת תקציב מול ביצוע, ניהול תזרים מזומנים, טיפול בהלוואות והשקעות. קשרי חוץ עם הבנקים ועם הגופים המתקצבים, מכרזים לספקים ונותני שירות.

מחלקת שכר

 חישובי שכר ליותר מ-750 עובדים וגימלאים והפקת תלושי משכורת ודוחות שכר. יישום הסכמים קיבוציים, באחריות המחלקה גם קשרים עם גורמים חיצוניים כגון הממונה על השכר באוצר, מס הכנסה, ביטוח לאומי, חברות הביטוח, וכו'

הנהלת חשבונות

רישום שוטף של כל הפעולות הכספיות, התאמות ספקים ובנקים, הכנת חומרים לדוחות כספיים, הפקת דוחות ומאזנים.

מחלקת תשלומים וגביה

באחריות המחלקה תשלומים לספקים, התאמות ספקים וגבית כספים מהפונים לקבלת שירות מהמועצה.

כח אדם

 ניהול מצבת העובדים, מעקב תקינה מול שיבוץ, מכרזי כ"א, קליטת עובדים חדשים טיפול בפרישת עובדים

דבר מנהל האגף

זיכני הקב"ה ולמרות שעיסוקי הוא חומרי וניהולי, אני עושה זאת במקום שכל כולו עשיה תורנית רוחנית.

יש לי הזכות לעמוד בראש אגף הכספים של המועצה הדתית ירושלים האמון על אספקת שירותי הדת לתושביה היהודיים של בירת ישראל, ובכך להיות שותפה לעשיה קדושה וחשובה זו.

זכות עצומה היא המחייבת אחריות גדולה, לעסוק בצרכי ציבור באמונה.

בחרדת קודש אני עושה תפקידי, מחד אמונה על שמירת כספי הציבור, ומאידך אמונה על מוסר תשלומים גבוה לספקים ועל תשלום שכר ע"פ חוק ובמועד לעובדים ולגמלאים.

במסגרת תפקיד זה,  משימות רבות ומגוונות מונחות לפתחי כגון: הכנת תקציב ומעקב שוטף אחר ביצועו, בניה ומעקב אחר תזרימי המזומנים, דיגיטציה ואוטומציה של המערכות הכספיות, טיפול בכח אדם ובתקינה, ניהול ופיקוח אחר התשלומים, הגביה והרישום החשבונאי, אחריות על מערכת השכר ועוד..

החל משנת 2004 בה מוניתי לתפקיד ועד היום, בהשאלה לנאמר לגבי התורה הקדושה "בכל יום יהיו בעיניך כחדשים", אני משתדלת לראות בכל יום בעבודתי כאילו היה זה יומי הראשון בתפקיד, להתאמץ, להתחדש ולחדש, ללמוד וללמד ולפעול ככל יכולתי כדי להצעיד את האגף ואיתו יחד את שירותי הדת קדימה.

לצידי, נבחרת עובדי האגף שבלעדיהם פעילותי לא הייתה מתאפשרת, הפועלים במרץ וללא לאות תוך תשלום מחירים אישיים כבדים לעתים, כדי לעמוד במשימות החשובות עליהם האגף מופקד, ועל כך תודתי הכנה והערכתי הרבה.

אסיים בתפילה ובייחול שלא תצא תקלה תחת ידי ושאזכה להמשיך ולבצע את עבודתי כל יום בנאמנות, במסירות ובאהבה.

 

בלהה שפיגלמן 
מנהלת אגף כספים וכ"א

אגף כספים וכ"א - הצוות

בלהה שפיגלמן

מנהלת האגף

גב' אביגיל באבאזדה

לעובדי וגימלאי המועצה לבירורים בענייני משכורות, לטפסי 101 ותיאומי מס, הזמנת תלושים וטפסי 106 ו-161, לטפסים לביטוח לאומי, ולמכתבים שונים לעובדים

גב' גלית כהן

לספקים ונותני שירות וכן למקבלי שירות

גב' קנדי אורי

לבירורים בענייני דיווחי נוכחות ולהגשת אישורי מחלה לעובדי המועצה

גב' תמר שווימר

תשלומים ואגרות בקליק

טופס פניה לאגף

חדשות כספים וכח אדם

מאמרים