כספים וכח אדם

אגף כספים וכח אדם של המועצה הדתית ירושלים מרכז את התחומים הבאים:

מחלקת כספים

תכנון וניהול תקציב בסדר גודל של כ-66 מיליון ש"ח, בקרת תקציב מול ביצוע, ניהול תזרים מזומנים, טיפול בהלוואות והשקעות. קשרי חוץ עם הבנקים ועם הגופים המתקצבים, מכרזים לספקים ונותני שירות.

מחלקת שכר

 חישובי שכר ליותר מ-750 עובדים וגימלאים והפקת תלושי משכורת ודוחות שכר. יישום הסכמים קיבוציים, באחריות המחלקה גם קשרים עם גורמים חיצוניים כגון הממונה על השכר באוצר, מס הכנסה, ביטוח לאומי, חברות הביטוח, וכו'

הנהלת חשבונות

רישום שוטף של כל הפעולות הכספיות, התאמות ספקים ובנקים, הכנת חומרים לדוחות כספיים, הפקת דוחות ומאזנים.

מחלקת תשלומים וגביה

באחריות המחלקה תשלומים לספקים, התאמות ספקים וגבית כספים מהפונים לקבלת שירות מהמועצה.

כח אדם

 ניהול מצבת העובדים, מעקב תקינה מול שיבוץ, מכרזי כ"א, קליטת עובדים חדשים טיפול בפרישת עובדים

דבר מנהל האגף

חדשות כספים וכח אדם

מחלקת חשבונאות ומנגנון - הצוות

בלהה שפיגלמן

מנהלת האגף

גב' אביגיל באבאזדה

לעובדי וגימלאי המועצה לבירורים בענייני משכורות, לטפסי 101 ותיאומי מס, הזמנת תלושים וטפסי 106 ו-161, לטפסים לביטוח לאומי, ולמכתבים שונים לעובדים

גב' גלית כהן

לספקים ונותני שירות וכן למקבלי שירות

גב' קנדי אורי

לבירורים בענייני דיווחי נוכחות ולהגשת אישורי מחלה לעובדי המועצה

גב' רייזי אייזין

מאמרים

תשלומים ואגרות בקליק