תוצאות חיפוש

כשרות

מכירת חמץ

מהי מכירת חמץ? חמץ בפסח אסור לא רק באכילה, אלא גם בהימצאות ברשותנו. הפתרון הוא למכור את החמץ לגוי, שאינו מצווה על איסור חמץ בפסח.

קרא עוד >>