הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

פעילות אגף הנישואין • הודעות המועצה דתית אגף הנישואין  מחלקת הנישואין יצאה לחופשה נחזור לשגרה ביום ראשון  כג' אב תשפ"א 1 באוגסט  2021 הנהלת אגף הנישואין