חתן וכלה אלמן אלמנה

חתן כלה אלמן אלמנה

היבט החוק

חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין התשי"ג- 1953) קובע כי הנישואין והגירושין של היהודים בישראל יערכו על פי דין תורה, אי לכך רק נישואין הנעשים במסגרת רבנות במדינת ישראל מוכרים לצורך רישומם כחוק במשרד הפנים, אך נישואין פרטיים שנערכים בישראל שלא במסגרת הרבנות מהוים עבירה פלילית ואינם מוכרים במשרד הפנים לצורך שינוי מעמד אישי ותוקף הלכתי כמקובל, גם אם נעשו כדת משה וישראל.

חוק גיל הנישואין (תיקון מס' 6),   התשע"ד -2013

חוק גיל הנישואין (התש"י 1950) תיקון מספר 6 התשע"ד -2013), קובע כי קטין או קטינה שטרם מלאו להם שמונה עשרה שנים תמימות מנועים מלהנשא, ולכן לא ניתן לרושמם לנישואין, אלא אם כן קיבלו פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה המתיר את נישואיהם למרות היותם מתחת לגיל שמונה עשרה. (הגיל הקובע לגיל 18 התאריך הלועזי).

חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום מס' 2) התשע"ד -2013  חוק פתיחת אזורי רישום

ע"פ החוק החדש של פתיחת אזורי רישום ניתן כיום להירשם לנישואין בכל אחת מלשכות הנישואין ברחבי הארץ, ללא קשר למקום המגורים של בני הזוג, או מקום עריכת החופה, אלא שעל בני הזוג שאינם תושבי המקום, להמציא תעודת רווקות מהרבנות המקומית שבמקום מגוריהם.

הליך רישום הנישואין

בני זוג שהחליטו להנשא, צריכים להגיע יחד לצורך פתיחת תיק הנישואין, למשרדי אגף הנישואין של המועצה הדתית ירושלים ברח' החבצלת 12. כארבעים וחמשה יום ועד שנה לפני מועד הנישואין, פתיחת תיק נישואין פחות מזמן זה יכולה לעיתים לעכב את מועד הנישואין וזאת בהעדר מסמכים או אישורים שידרשו בני הזוג להמציא לרבנות.

בני הזוג! השתדלו לכבד את המעמד, ולהגיע בלבוש צנוע והולם את המקום.  כבדו את המקום והמקום יכבד אתכם.

חתן כלה אלמן / אלמנה

 1. תעודת זהות וספח מעודכנים ליום הרישום (חובה שיהיה כתוב אלמן/ה).
 2. תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים.
 3. תעודת פטירה מחו"ל צריכה אשור מוקדם של בית הדין הרבני האזורי.
 4. צילום תעודת נישואין קודמת, של כל אחד מבני הזוג פרט למי שנרשם ברבנות ירושלים.
  אם הכלה היתה גרושה בעבר וכעת אלמנה החתן יצטרך להמציא אישור שאינו כהן מרב מוכר או גבאי בית כנסת.
 5. 2 עדים (גברים או נשים, מעל גיל 18, גם קרובי משפחה כשרים לעדות, ובלבד שלא יהיו קרובים מדרגה ראשונה, כגון אב, אם, אח, אחות, של החתן או הכלה). ולא קירבה בין העדים המעידים שהחתן או הכלה יהודים רווקים פנוי/ה. (לאחר פתיחת התיק, העדים יגיעו עם תעודה מזהה ומספר התיק).
 6. תשלום עבור פתיחת התיק נישואין בסך 767 ₪. לתשלום מיידי לחץ כאן.
  הנחת 40% תנתן לזכאים: סטודנטים בן ישיבה  (עד גיל 30), חייל/ת בשירות סדיר, שירות לאומי, עולה חדש (תוך שנתיים מעליתו ארצה), נכה, עיוור או ליקוי ראיה, מקרה סעד, בהצגת אישורים תקפים בהתאם. (התעריפים כפופים לתקנון של המשרד לשירותי דת). לתשלום הנחת 40%  לחץ כאן. כפוף לאישור עדכני, אחרת תצטרכו לשלם הפרשים.
 7. שאר פרטים ימסרו בעת הרישום.

אולי יעניין אותך גם

תפריט נגישות