הכתב בוררות שיש זכות ערעור

  1. הבא לערער על פסק בית הדין יפתח תיק חדש ובו בקשה לערער על פסק הדין.

 

  1. בשלב ראשון יגיש המערער בקשה לערעור שתקרא "בקשת רשות לערער", ובו נימוקי הערעור.

 

  1. לאחר בדיקת הבקשה ע"י דיין הממונה על כך, אם הבקשה תאושר, יקבע מועד לדיון לשקול שהדבר ייבדק ע"י ביה"ד.

 

  1. פתיחת תיק בשלב של בקשת רשות להתגונן יכרוך בתשלום נוסף.

 

  1. במידה והבקשה תתקבל ואכן יתקיים דיון, הדיון יכרוך בתשלום נוסף. (מלבד פתיחת התיק לערעור).

 

  1. דיון בערעור אינו פתיחת הדיון כולו מחדש, וכן אין אפשרות להזמין עדים. אלא לפי שיקול ביה"ד.

 

  1. ביה"ד לערעורים ידון אם יש לחייב את הצד המערער שיפקיד צ'יק בבית הדין על כל הסכום שבו חויב בבית הדין, וכן צ'ק פיקדון למקרה שיתברר שנגרם נזק לצד השני בעקבות הערעור, או אם התברר שהערעור היה סרק.

 

  1. בית הדין יכול לחייב את המערער בהוצאות גם על גרמה שנגרמו בגין הערעור וכל המערער הוא על דעת שמקבל על עצמו לשלם גם גרמה.

אולי יעניין אותך גם

תפריט נגישות