הוראות נוהל הוצאת צו מניעה

הוצאת צו מניעה במעמד צד אחד

תובע שבא לביה"ד ומבקש לדון בדין תורה עם בעל דינו וטענתו בפיו שעד למועד הדיון עלול להיגרם לו נזק בלתי הפיך ועלול להפסיד את תביעתו , לעיתים ביה"ד מקבל את בקשתו ומוציא צו מניעה זמני עד לדיון , אע"פ שעדיין לא שמע את טענות הנתבע ,וקובע מועד לדיון בהקדם האפשרי.

צו זה משמש כלי עזר לבית הדין כדי להציל עשוק מיד עושקו עד למועד הדיון. כדי למנוע הפסדים לנתבע במקרה שהתביעה היא קנטרנית ומשוללת כל יסוד , מחויב מבקש הבקשת צו מניעה להפקיד בביה"ד  שיק  על סך מסוים כפי ראות עיני הדיינים שישמשו לנזקי הצד השני במידה ויוכח שהתביעה קנטרנית ונגרמו נזקים לנתבע בגין הוצאת צו מניעה.

 

הסרת  צו מניעה

  • במידה והתברר לביה"ד כי מבקש הצו העלים מעיני ביה"ד דברים שיש בהם לשנות את החלטת ביה"ד.
  • כאשר מגיע הנתבע בפני ביה"ד וחותם על שטר בוררין כדין ומתחייב לקיים את כל  פסקי הדין ובמקרים מסוימים משליש את סכום התביעה בביה"ד.

 

תוקף הצו

 

הצו בתוקפו עד לדיון בפני הרכב ביה"ד בין שני הצדדים, אם הנתבע מעונין לדון בביה"ד אחר, הצו נשאר בתוקפו עד לדיון בין שני הצדדים בביה"ד האחר שבקש הצד השני.

 

ביה"ד רשאי להגביל את הימים שהמבקש יפנה לאותו בי"ד אחר ויחתום על שטר בוררין, אם המבקש לא פנה לביה"ד האחר באותם הימים שקבע ביה"ד, מבטל ביה"ד את צו המניעה.

זבל"א

אחד מן הצדדים המבקשים לדון בזבל"א ביה"ד מאפשר לצדדים לדון בזבל"א אם הם עומדים בכל פרטי ההלכה בנידון.

  • שאין אחד מן הצדדים יכול  לברר לעצמו בורר שהוא קרוב או פסול אוהב או שונא שלא ברצון הצד שכנגד, מאחר שלבוררים יש עליהם כל תורת הדיינים הדרושים בהלכה.
  • אסור להקדים את טענותיו לפני הבורר תחילה מדין "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" אלא כשישבו שלשת הבוררים יחד יטענו שני הצדדים את טענותיהם.

אין לאחד מן הצדדים להבטיח לזבל"א שבירר לעצמו להרבות בשכרו אם יצא זכאי, שאם עשה כן נפסל לדון בדין ושחד לא תיקח, וזבל"א שרואה עצמו כטוען של אחד הצדדים פסול הוא מלשבת בדין.

אולי יעניין אותך גם

חדשות

זמני עריכת חופות תשפד

זמני עריכת חופות תשפ"ד לידיעת החתנים והכלות, תאריכים לעריכת חופות לשנת תשפ"ד למעוניינים להינשא ברבנות ירושלים בלבד  הימים שאין עורכים בהם חופה וקידושין מוצאי שבת וחג, ימי

קרא עוד »
חדשות

החתמת תעודות נישואין לאפוסטיל

לידיעת השליחים או בעלי תעודות המבקשים להחתים תעודות נישואין לאפוסטיל המשרד לשירותי דת העביר את החתמת תעודות הנישואין לאפוסטיל מאחריותו לאחריות המועצות  דתיות, ואשר ע"כ

קרא עוד »

תפריט נגישות