Medical prescription canada pharmacy ;)}% order levitra an extensive online catalogue. Brand name drugs Canada pharmacy /`) buy prescription drugs and send the orders to customers. Get professional advice from us pharmacy :,/ cialis soft according to officials.

גרוש/ה

הדפסהדוא''ל

אגף הנישואין: "כי יקח איש אישה..ושמח את אשתו החדשה (דברים כב, ה')"

ב"ה

המסמכים הנדרשים לפתיחת תיק נישואיןגרוש/ה, גרוש/ה אזרחית

1. תעודת זהות מעודכנת כשבסעיף מצב אישי מופיע גרוש/ה.

2.  תשלום אגרה ע"ס 709 ש"ח (בהתאם לתקנת אגרות של משרד לשירותי הדת)
3.  תעודת נישואין של הורים.

4.  גרוש/ה שהתגרשו בחו"ל או בבי"ד פרטי צריכים אישור מיוחד מבית הדין הרבני שיאשר את תעודת הגירושין.

6.  במקרה שהכלה גרושה- יש להמציא אישור מרב שהחתן אינו כהן.

7.  שאר הפרטים ימסרו בעת הרישום.

ד. גרוש/גרושה אזרחית:

בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה, יש להביא:

  • אישור מבי"ד רבני על מצבם האישי.
  • צילום של המסמך האזרחי של הגירושין.

 

גרוש/ה תושבי ירושלים עליהם לשלוח למשרדי אגף הנישואין שני עדים גברים או נשים מעל גיל 18 המכירים אותם היכרות אישית על היותם פנויים ויהודים.

יש אפשרות לקבלת עדות גם קרובי משפחה שאינם מדרגה ראשונה למעט אב או אח של החתן או הכלה, יכולים העדים להיות עדים לשני בני הזוג בתנאי שמכירים אותם היכרות אישית. על העדים להצטייד בת"ז או דרכון או רשיון נהיגה ובמספר תיק הנישואין שברצונם להעיד עליו.

ב. גרוש/ה פנוי/ה שאינם תושבי ירושלים:

חתן או כלה שאינם תושבי ירושלים או שגרים בירושלים בתקופה בת פחות משישה חודשים בת"ז עליהם להביא תעודת פנוי מלשכת הרבנות במקום מגוריהם הקודמים.


נישואין