Medical prescription canada pharmacy ;)}% order levitra an extensive online catalogue. Brand name drugs Canada pharmacy /`) buy prescription drugs and send the orders to customers. Get professional advice from us pharmacy :,/ cialis soft according to officials.

אלמנים-חלוצה

הדפסהדוא''ל

אגף הנישואין: "כי יקח איש אישה..ושמח את אשתו החדשה (דברים כב, ה')"

ב"ה

המסמכים הנדרשים לפתיחת תיק נישואיןאלמן-אלמנה- חלוצה

1.  תעודת זהות וספח מעודכנת כשבסעיף מצב אישי מופיע אלמן/אלמנה.

2.  תשלום אגרה ע"ס 709 ש"ח (בהתאם לתקנת אגרות של משרד לשירותי הדת)

3.  תעודת נישואין מנישואין קודמים.

4.  תעודת פטירה מקורית של בן/בת הזוג /ממשרד הפנים.

5.  תעודת פטירה מחו"ל צריכה אישור מבית הדין הרבני האזורי.

6. פרטים נוספים ימסרו לכם בעת הרישום.

 

 

אלמן/נה תושבי ירושלים עליהם לשלוח למשרדי אגף הנישואין שני עדים גברים או נשים מעל גיל 18 המכירים אותם היכרות אישית על היותם אלמנים ויהודים.

יש אפשרות לקבלת עדות גם קרובי משפחה שאינם מדרגה ראשונה למעט אב או אח של החתן או הכלה, יכולים העדים להיות עדים לשני בני הזוג בתנאי שמכירים אותם היכרות אישית. על העדים להצטייד בת"ז או דרכון או רשיון נהיגה ובמספר תיק הנישואין שברצונם להעיד עליו.

ב. אלמן/נה שאינם תושבי ירושלים:

חתן או כלה שאינם תושבי ירושלים או שגרים בירושלים בתקופה בת פחות משישה חודשים בת"ז עליהם להביא תעודת רווקות מלשכת הרבנות במקום מגוריהם הקודמים.

 

חלוצה:

  • · בנוסף למסמכי זיהוי והאגרה (תעודת זהות עם ספח מעודכנת ליום הרישום)
  • · תעודת פטירה מקורית ממשרד הפנים.
  • · תעודת חליצה מבי"ד הרבני האזורי.
  • · הנושא חלוצה צריך להביא אישור שאינו כהן מרב בית הכנסת.


נישואין