הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

נרשמו לנישואים

בס"ד, ז' תמוז תשפ"א

להלן טבלה של זוגות חתן וכלה שנרשמו לנישואין במשרדנו במועצה הדתית בירושלים.

כל מי שיש לו התנגדות כל שהיא לסדר הנישואין הרשומים

יפנה למנהל אגף הנישואין הרב דוד בנינו במועצה הדתית בירושלים.

שם ושם משפחה שם האב מ.אישי מקום לידה כתובת
חתן אלעד סטי מרדכי רווק ישראל ירושלים
כלה אילת השחר מור יניב רווקה ישראל ירושלים
חתן יצחק מאיר חפצדי יששכר רווק ישראל גבעת זאב
כלה חן לוי אברהם רווקה ישראל ירושלים
חתן איתן מאיר מארק צרפתי הוברט (אלברט) רווק צרפת ירושלים
כלה סלומה אלקסנדה שמ קלצבסקי ג'ראר רווקה צרפת ירושלים
חתן דוד שארל מאזה יונתן רווק צרפת ירושלים
כלה אנאיס נעמי דינה בושושה אריק לאון חיו רווקה צרפת ירושלים
חתן ינון דוד זעפרני שלמה גדליה רווק ישראל ירושלים
כלה עדי רודיטי רפי ז"ל רווקה ישראל תל אביב - יפו
חתן יהונתן זנגנפור פרוך רווק איראן צור הדסה
כלה יסמין כהן שמשון רווקה ישראל ראשון לציון
חתן אלחנן דויטש שמחה אריאל רווק ישראל ירושלים
כלה בר בירן איציק רווקה ישראל ראשון לציון