הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

נרשמו לנישואים

בס"ד, ז' תמוז תשפ"א

להלן טבלה של זוגות חתן וכלה שנרשמו לנישואין במשרדנו במועצה הדתית בירושלים.

כל מי שיש לו התנגדות כל שהיא לסדר הנישואין הרשומים

יפנה למנהל אגף הנישואין הרב דוד בנינו במועצה הדתית בירושלים.

שם ושם משפחה שם האב מ.אישי מקום לידה כתובת