כניסה מקווה עין כרם

2.00 57.00 

17.00 
34.00 
57.00 
2.00 
3.00 
5.00 
8.00 
5.00 
7.00 

תפריט נגישות