תשלום חוב עבור מוצרים משלימים

2.00 8.00 

לא ניתן לרכוש מוצרים ללא טבילה לזמן עתידי, אלא רק לשלם בגין רכישות עבר

2.00 
3.00 
5.00 
8.00 
5.00 
7.00 
5.00 

תפריט נגישות