רישום נישואין וסידורם לזכאים להנחה

478.00 

כאשר אחד מבני הזוג הוא:

 1. חייל\ת בשירות סדיר, שאינו בשירות קבע;
 2. משר\ת בשירות לאומי;
 3. מקרה סעד – אישור מלשכות הסעד ברשויות המקומיות:
 4. *תלמיד ישיבה- תלמיד אחת מהישיבות המוכרות ע"י ועד הישיבות בארץ ישראל או איגוד ישיבות ההסדר או תלמיד במכינה קדם צבאית מוכרת
  עד גיל 30
 5. *סטודנט- מחזיק בתעודת סטודנט או באישור לימודים שהנפיק מוסד מוכר כמשמעותו בחוק להשכלה גבוהה,
  עד גיל 30
 6. עולה חדש- תושב ישראל בשנתיים הראשונות לעלייתו לישראל.
 7. נכה- מי שמחזיק בתעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי או משרד הבטחון.
 8. עיוור או לקוי ראייה- מי שמחזיק בתעודת עיוור או בתעודת לקוי ראיה שהנפיק משרד הרווחה.

* לא יהיה זכאי להנחה לפי תקנת משנה (ב) סטודנט או בן ישיבה אשר במועד הגשת בקשתו לרישום הנישואין גילו למעלה מ-30 שנים.

נקה

תפריט נגישות