טופס בדיקת בית אוכל

מפקח נכבד, נא מחוק את המיותר והוסף את הערותיך:

1. כל חומר גלם נמצאים תחת כשרות מאושרת.
2. ירקות - קיים אישור מספק מסודר בצרוף חותמת מחלקת תרו"מ .
3. האם הירק ללא תולעים נרכש מחברות המאושרות ע"י רבנות ירושלים
4. מה כמות הקמח שמשתמשים בממוצע בכל יום
5. האם קיימת נפת קמח תיקנית?
6. האם יש צורך בנפה חשמלית? (יותר מ-8 קילו ליום)
7. קיים כלי אחסון לקמח מנופה.
8. אחסנת קמח מנופה במקום נקי/ מקורר
9. הפרשת חלה נעשה לפי הנהלים
10. במקרה של יותר מ 15 קילו אורז ליום בממוצע האם יש מכונת ברירת אורז
11. האם יש סידור שהדלקת האש/ התנורים תתבצע ע"י יהודי ע"מ למנוע בישול עכו"ם?
12. קיים קלסר עם תעודות כשרות מסודר?
13. במידה ומשתמשים ביין הדבר מסודר ע"פ ההלכה?
14. משקאות חריפים כשרים בצרוף תעודה? (מעל ל- 10 סוגי משקאות יש לזמן את מנהל מחלקת כשרות משקאות חריפים)
15. במידה ומשתמשים בירקות מקולפים כגון בצל, שום, האם קיים סידור לינת לילה?
16. יש כלי אחסון לקטניות מבוררות.
17. האם אספקת הדגים ממקום מאושר
18. האם צלית הכבד נעשה לפי הנהלים
19. כל מוצרי הבשר והעופות מוכשרים.
20. האם הכלים במסעדה חדשים/ טעונים הגעלה או טבילה?
21. האם מולאו פרטים על עובדי המטבח.
22. האם קיים צ'יפסר נפרד פרווה עבור הצ'יפס או הפלאפל ?
23. אם לא האם כל האריזות מסומנות בשרי ?
24. האם קיים ההפרדה וסימון חלבי / פרווה במאפים (באזור המכירה וכן באריזות)
26. האם יש צורך בביקורת חוזרת לבדיקת תיקון ליקויים?
27. ביקורת חוזרת: הליקויים תוקנו / לא תוקנו לשביעות רצון המפקח