הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

מעבר למערכת תשלומים
צום י"ז בתמוז • הרינו להודיעכם כי ביום י"ז בתמוז תש"פ (9 ביולי 2020)   צום י"ז בתמוז קבלת קהל בין השעות 8:30-12:30 אחה"צ סגור! הנהלת אגף הנישואין