אגפים

חדשות והודעות לציבור

לרגל חופשת החגים הבעל
לרגל חופשת החגים הבעל"ט הרינו להודיעכם כי

ט' אלול התשע"ח (20/08/2018) 22:45

יום ראשון כ"ט אלול תשע"ח (...

לקריאה

שירותים מקוונים

פתיחת תיק נישואין

טופס מכוון לפתיחת תיק נישואין

למילוי הטופס
הגשת בקשת כשרות

מילוי ושליחת טופס מכוון לבקשת כשרות

למילוי הטופס
הגשת מועמדות למשגיח

טופס מקוון להגשת מועמדות למשגיח כשרות

למילוי הטופס