אימות הסכם נישואין לזכאים להנחה

233.00 

כאשר אחד מבני הזוג הוא:

  1. חייל בשירות סדיר, שאינו בשירות קבע;
  2. משרת בשירות לאומי;
  3. מקרה סעד – אישור מלשכות הסעד ברשויות המקומיות:
  4. *תלמיד ישיבה- תלמיד אחת מהישיבות המוכרות ע"י ועד הישיבות בארץ ישראל או איגוד ישיבות ההסדר או תלמיד במכינה קדם צבאית מוכרת
  5. *סטודנט- מחזיק בתעודת סטודנט או באישור לימודים שהנפיק מוסד מוכר כמשמעותו בחוק להשכלה גבוהה,
  6. עולה חדש- תושב ישראל בשנתיים הראשונות לעלייתו לישראל.
  7. נכה- מי שמחזיק בתעודת נכה שהנפיק המוסד לביטוח לאומי או משרד הבטחון.
  8. עיוור או לקוי ראייה- מי שמחזיק בתעודת עיוור או בתעודת לקוי ראיה שהנפיק משרד הרווחה.

*לא יהיה זכאי להנחה לפי תקנת משנה (ב) סטודנט או בן ישיבה אשר במועד הגשת בקשתו לרישום הנישואין גילו למעלה מ-30 שנים.

נקה