ערב פסח תשפ"ד

הרבנות הראשית
המועצה הדתית ירושלים

אני החתום מטה, 

הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א 

הרב הראשי לירושלים 

מאשר כי המכירה עבור 

לשנת תשפ"ד 

בוצעה כדת וכדין! 

amar-signature
16/04/2024 23:13

תפריט נגישות