הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

מכרזים

 שם המכרז:  עד תאריך:  להורדה:
 מפקח כשרות מכרז – כשרות
תפקיד בלן/ית  12/5/2021  פרסום מכרז – בלניות
רושם נישואין  12/5/2021  פרסום מכרז – רושם נישואין
מנהל אגף מקואות  12/5/2021  מכרז – מקואות 
מפקח עירוב  12/5/2021  מכרז – עירובין