הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

תהליך הרישום 1 » ילידי חו"ל, גיור, אימוץ, גירושין בחו"ל, בירור יהדות

1. קבלה

אצל פקיד/ת הקבלה תציגו את כל המסמכים שבידיכם.
במידה וישנם מסמכים המספיקים ע"מ לפתוח תיק תופנו להמשך התהליך במזכירות (במידה וחסרים מסמכים תצטרכו להשלימם עד שבוע לפני החתונה – (רב הרושם נישואין ינחה אתכם בדיוק).

 • במידה וחסרים מסמכים הכרחיים לפתיחת התיק, שבגינם לא נוכל לפתוח את התיק תקבלו הסבר מה חסר וכיצד ניתן להשלימם, מומלץ לשלוח בדו"א את המסמכים קודם ולקבל אישרו שהם בסדר, מעבר על מסמכי חו"ל גיור וכו', לא  על תעודת נישואין וכתובות.
 • צילום ת.ז. + מסמכים בגודל A4.
 • תשלום האגרה ע"י מכשיר מיוחד

2. מנהל אגף

אצל מנהל האגף יבדקו המסמכים שהצגתם.

 • במידה והמסמכים מתאימים לפתיחת תיק תופנו לחדר 25 למזכירות להמשך התהליך.
 • במידה וחסרים מסמכים שאינם מאפשרים את המשך התהליך תונחו כיצד לפעול.
 • במידה וחסרים מסמכים המאפשרים את פתיחת התיק תופנו לחדר 25 למזכירות להמשך תהליך אך תצטרכו להשלים את החסר לא יאוחר משבוע לפני החתונה.

3. מזכירות

כאן תתחילו את תהליך הרישום.

 • נשלים צילום מסמכים גדולים יותר מ-A4
 • נגבה תשלום עבור אגרת הרישום במידה והמכונה לא עובדת או תשלום בשיקים.
 • מילוי פרטים ראשוניים.
 • תצולמו לתעודת הנישואין (אין צורך בתמונות פספורט).
 • תחתמו על תצהיר שינוי שם משפחה לאחר הנישואין.

4. רב רושם נישואין

 • הרב יעבור על המסמכים שצורפו לתיק.
 • הרב יבדוק היטב את המסמכים המאשרים את יהדותכם.
 • לאחר אישור יהדותכם תחלו בתהליך הרישום.
 • הרב ישאל אתכם שאלות אישיות ופרטים אישיים עליכם ועל משפחותיכם.
 • לאחר מילוי הפרטים ע"י הרב תחתמו על תצהיר זה.
 • הרב יסכם את מה שנעשה ומה נשאר לכם להשלים על מנת לקבל כתובה.
 • תופנו לרבנית.

5. רבנית

 • הכלה יכולה להיכנס לרבנית לבד או עם בן זוגה לפי בחירתה.
 • הרבנית תבדוק עם הכלה את תאריך החתונה.
 • עם הרבנית תוכלי לתאם מדריכת כלות המתאימה לך ביותר.
 • ניתן לקיים הדרכה זוגית.
 • על ילידי חו"ל, גרים, מאומצים מי שהתגייר בחו"ל, בירור יהדות, לאחר הצגת המסמכים אצל פקיד/ת הקבלה תופנו למנהל האגף.

6. השלמות + עדות

השלמות

לאחר צאתכם מהרבנות ישארו לכם כמה מסמכים ומטלות להשלמה כגון החתמת רב מסדר חו"ק על טופס שלנו, עדות ע"י מכרים שהינכם רווקים/פנויים. חלק מהמסמכים ניתן להעביר בפקס או בדוא"ל וחלק ניתן לקבל רק מקורי. (הרב הרושם ידריך אתכם).

עדות

 • כל הנרשמים לנישואין, צריכים להביא עדים לרווקתם או על היותם פנויים על כן עליהם להביא שני עדים גברים או נשים שאינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה, (המכירים את הזוג והוריהם), עדים אלה יעידו על יהדותם של המועמד/ת לנישואין ועל מעמדם האישי, (ועל כך שאין מניעה לסדר את הנישואין כדת משה וישראל), במקרים מיוחדים וע"פ שיקול דעתו של רב.
 • רושם הנישואין יופיע אחד ההורים מכל צד ויצהיר ויחתום בפני רושם הנישואין באשר ליהדותם ולרווקותם של הנרשמים לנישואין, על ההורה להציג תעודת נישואין שלו או כתובה.
 • על רווק/ה / פנוי/ה תושב/ת ירושלים לשלוח למשרדי אגף הנישואין שני עדים גברים או נשים מעל גיל 18 המכירים אותו/ה הכרות אישית וברורה על היותו/ה רווק/ה / פנוי/ה ויהודי/ה.
 • בעדות זו ניתן לשלוח גם קרובי משפחה שאינם מדרגה ראשונה (דרגה ראשונה: אב, אם, אח, אחות).
 • העדים יכולים להעיד לשני בני הזוג בתנאי שמכירים אותם בהיכרות אישית.
 • היכרות בין העדים לבין בני הזוג צריכה להיות לפחות שנה.
 • על העדים להגיע למתן עדות זו עם תעודה מזהה (ת.ז., דרכון, רשיון נהיגה) ובמספר התיק שברצונם להעיד עליו.
 • בעדות זו נקבל גברים או נשים.
 • בעדות זו נקבל קרובים שאינם בדרגה ראשונה.
 • קרובים בדרגה ראשונה של החתן אינם יכולים להעיד על הכלה ולהיפך.
 • על העדים להיות מעל גיל 18.
 • על העדים להגיע לרבנות ירושלים אגף הנישואין חדר 23 בין השעות 8:30-13:30  ומ 14:00-18:00 בין השעות 13:30-14:00 אין קבלת קהל

רווק/ה פנוי/ה שאינם תושבי ירושלים:
חתן או כלה שאינם תושבי ירושלים ואין להם מכרים בירושלים עליהם להביא תעודת רווקות / פנוי/המלשכת הרבנות ממקום מגוריהם.

7. מסירת כתובה

מסירת הכתובה
רק לאחר השלמת התיק ניתן לקבל את הכתובה + העתק הכתובה והרשיון לרב מסדר חו"ק. (כשבוע לפני החתונה)

8. החזרת כתובה – קבלת תעודת נישואין

החזרת הכתובה

על הרב להחזיר את הכתובה תוך 7 ימים באמצעות מעטפת גוביינא.

תעודת נישואין

לאחר קבלת הכתובה ואישור טבילה נכין את תעודת הנישואין, לאחר חתימת הרב המורשה לנישואין ברבנות ירושלים נשלח את התעודה אליכם, ניתן לבוא לאסוף את התעודה מהרבנות ירושלים רק לאחר קבלת הודעה שהתעודה מוכנה.