הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

תהליך הרישום » חתן כלה גרוש גרושה

 היבט החוק

חוק שיפוט בתי הדין הרבניים (נישואין וגירושין התשי"ג- 1953) קובע כי הנישואין והגירושין של היהודים בישראל יערכו על פי דין תורה, אי לכך רק נישואין הנעשים במסגרת רבנות במדינת ישראל מוכרים לצורך רישומם כחוק במשרד הפנים, אך נישואין פרטיים שנערכים בישראל שלא במסגרת הרבנות מהוים עבירה פלילית ואינם מוכרים במשרד הפנים לצורך שינוי מעמד אישי ותוקף הלכתי כמקובל, גם אם נעשו כדת משה וישראל

חוק גיל הנישואין (תיקון מס'6),                                 התשע"ד -2013

חוק גיל הנישואין (התש"י 1950) תיקון מספר 6 התשע"ד -2013), קובע כי קטין או קטינה שטרם מלאו להם שמונה עשרה שנים תמימות מנועים מלהנשא, ולכן לא ניתן לרושמם לנישואין אלא אם כן קיבלו פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה המתיר את נישואיהם למרות היותם מתחת לגיל שמונה עשרה. (הגיל הקובע לגיל 18 הגיל הלועזי).

חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום מס' 2) התשע"ד -2013  חוק פתיחת אזורי רישום

ע"פ החוק החדש של פתיחת אזורי רישום ניתן כיום להירשם לנישואין בכל אחת מלשכות הנישואין ברחבי הארץ ללא קשר למקום המגורים של בני הזוג או מקום עריכת החופה, אלא שעל בני הזוג שאינם תושבי המקום להמציא תעודת רווקות מהרבנות המקומית שבמקום מגוריהם.

 

הליך רישום הנישואין

 

בני זוג שהחליטו להנשא, צריכים להגיע יחד לצורך פתיחת תיק הנישואין. למשרדי אגף הנישואין של המועצה הדתית ירושלים ברח' החבצלת 12. כארבעים וחמשה יום ועד ששה חודשים לפני מועד הנישואין, פתיחת תיק נישואין פחות מזמן זה יכולה לעיתים לעכב את מועד הנישואין וזאת בהעדר מסמכים או אישורים שידרשו בני הזוג להמציא לרבנות.

בני הזוג השתדלו לכבד את המעמד ולהגיע בלבוש צנוע והולם את המקום.

 

חתן כלה גרוש / גרושה

  1. תעודת זהות וספח מעודכנים ליום הרישום (חובה שיהיה כתוב גרוש/ה).
  2. תעודת גירושין ומעשה בי"ד מקוריים (מבית הדין שבו התגרשו).
  3. צילום תעודת נישואין קודמת.
  4. הנושא גרושה עליו להמציא אישור שאינו כהן מרב בית הכנסת.
  5. מי שהתגרש/ה בבי"ד בחו"ל עליו להביא אישור מוקדם מבית הדין הרבני בארץ המאשר את התעודה.
  6. תשלום עבור פתיחת התיק ניתן לקבל ממזכירות האגף או בלוח המודעות של האגף, ניתן לשלם במזומן, באשראי ובתשלומים הנחת 40% תנתן לזכאים: סטודנטים (עד גיל 30), חיילים בשירות סדיר, שירות לאומי, בן ישיבה (עד גיל 30), עולה חדש (שנתיים), נכה, עיוור או ליקוי ראיה, מקרה סעד (כפוף לתקנון של המשרד לשירותי דת).
  7. את העדים יש לשלוח רק לאחר פתיחת התיק עם מספר התיק, 2 עדים (גברים או נשים, מעל גיל 18, גם קרובי משפחה כשרים לעדות, ובלבד שלא יהיו קרובים מדרגה ראשונה, כגון אב, אם, אח, אחות, של החתן או הכלה). ולא קירבה בין העדים. שיעידו שהחתן או הכלה יהודים רווקים פנוי/ה.
  8. שאר פרטים ימסרו בעת הרישום.