הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

אגפים » בית דין

בית הדין לממונות קיים למעלה מ- 30 שנה , הנוסד על ידי הרב הגאון יעקב בצלאל זולטי זצ"ל רבה של ירושלים.

חשיבות רבה ותפקיד רב תועלת ממלא בית הדין לממונות של הרבנות הראשית ירושלים עקב העומס הגדול המוטל על בית הדין הרבני האיזורי בענייני אישות מתעכבים הדיונים בענייני ממונות ונמשכים זמן רב, לעומת זאת בבית הדין של המועצה הדתית מתבררות התביעות תוך זמן קצר.

המודעות הגוברת של הציבור בארץ להתדיין בדין תורה גרמה ללחץ על שערי בית הדין ועתה יושב בית הדין בקביעות בשבעת ההרכבים במשך כל השבוע, כל יום הרכב שונה, שעות רבות בכל פעם. לשמחתנו מתרבים והולכים המתדיינים בפני בית הדין, גם אנשים שבעבר לא חפצו לעמוד לדין בפני בית דין הדן על פי תורת ישראל, גם בתי המשפט מפנים לעתים אנשים לבוררות בפני בית הדין לממונות, זרם הפונים גדל והולך מדי שנה ושנה.

הדיינים שנבחרו לכהן בבית הדין החשוב הינם תלמידי חכמים מובהקים שבירושלים בעלי נסיון במלאכת הדיינות, בעלי תעודות כושר לדיינות, ששמם יצא לתהילה בכל קצוי הארץ.