הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

אגפים » חשבונות ומנגנון

אגף החשבונות והמנגנון של המועצה הדתית ירושלים מרכז את התחומים הבאים:

  • מחלקת כספים – תכנון וניהול תקציב, בקרת תקציב מול ביצוע, ניהול תזרים מזומנים, טיפול בהלוואות והשקעות. קשרי חוץ עם הבנקים ועם הגופים המתקצבים.
  • מחלקת שכר – חישובי שכר ליותר מ-750 עובדים וגימלאים והפקת תלושי משכורת ודוחות שכר. באחריות המחלקה גם קשרים עם גורמים חיצוניים כגון הממונה על השכר באוצר, מס הכנסה, ביטוח לאומי, חברות הביטוח, וכו'
  • הנהלת חשבונות שוטפת באמצעות מיקור חוץ ע"י יועץ המס משה שמאי.
  • מחלקת תשלומים וגביה – באחריות המחלקה קשרי ספקים, התאמות ספקים וגבית כספים מהפונים לקבלת שירות מהמועצה
  • מחלקת מנגנון וכ"א – קליטת עובדים, איסוף נתוני נוכחות וניהול תיקים אישיים

ליצירת קשר:

לספקים ונותני שירות וכן למקבלי שירות יש לפנות לגב' גלית כהן בטלפון מס' 02-6214839 או במייל galit@rabanut.org.il

לעובדי וגימלאי המועצה לבירורים בענייני משכורות, לטפסי 101 ותיאומי מס, הזמנת תלושים וטפסי 106 ו-161, לטפסים לביטוח לאומי, ולמכתבים שונים לעובדים יש לפנות לגב' אביגיל באבאזדה בטלפון 02-6214844 או באמצעות פקס 02-6214845 או למייל avigail@rabanut.org.il

לעובדי המועצה לבירורים בענייני דיווחי נוכחות  ולהגשת אישורי מחלה יש לפנות לגב' קנדי אורי טלפון מס' 02-6214843, פקס: 02-6214883 מייל candy@rabanut.org.il

למנהלת האגף, בלהה שפיגלמן ניתן לפנות בטלפון: 02-6214842, בפקס: 02-6246818 או במייל bila@rabanut.org.il