הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

מתקני גניזה

גוש 80 – מחניים ותל ארזה

כתובת: רח' אהלי יוסף 11 פינת גרוסברג

גונן ח' (קטמון)

כתובת: רח' בר יוחאי 102

אונסדורף

כתובת: רח' סורוצקין 42