הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

מתקני גניזה

רמות ג

כתובת: רח' רקאנטי פינת בן זאב

רמות ב

כתובת: רח' אבן שמואל פינת צונדק

רמת אשכול

כתובת: כיכר זלמן אורן

תלפיות

כתובת: רח' דרך בית לחם 120א'

רמת שלמה

כתובת: רח' הרב דרוק פינת הרב אלמושנינו

רמת שלמה

כתובת: רח' זולטי פינת רח' הרב מאיר חדש

רמות ב

כתובת: רח' אהרון אשכולי

רמות פולין

כתובת: בחניה מול בנין 51

רמות ג

כתובת: רח' רוזנבלט 18

רמת שלמה

כתובת: רח' אגרות משה 2

רמת שלמה

כתובת: רח' בוקסבוים פינת אגרות משה

רמות ד

כתובת: רח' רובין 35

רמות ד

כתובת: רח' הרב דוד זריצקי

רמת שלמה

כתובת: רח' האדמו"ר מסדיגורא 26

רמות ג

כתובת: רח' רקנטי 5