הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

מכרזים

 שם המכרז:  עד תאריך:  להורדה:
ספק יחיד 9 לדצמבר 2021, בשעה: 1200 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד
בקשה לאישור ספק יחיד