מכרז שיפוץ מקווה קטמון

מועצה הדתית ירושלים מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר במיזם משותף עם הגב' דבורה אפלבוים ומר אפי הוכשטיין , לביצוע עבודות שיפוץ במקווה קטמון, זאת בהתאם לקבוע בתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993.

פרטים אודות ההחלטה ניתן לקבל באמצעות פניה לרב דוד בנינו – מנהל אגף המקוואות במועצה, באמצעות טלפון 02-6214890

ישות משפטית (אדם/חברה/עמותה/שותפות) המבקשת להציע למועצה הדתית להתקשר עמה במיזם משותף לשיפוץ המקווה, על פי אותם תנאים, מוזמנת לפנות למועצה הדתית בטלפון 02-6214890, וזאת לא יאוחר מיום 11.8.22

אולי יעניין אותך גם

חדשות

מכרז שיפוץ מקווה קטמון

מועצה הדתית ירושלים מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר במיזם משותף עם הגב' דבורה אפלבוים ומר אפי הוכשטיין , לביצוע עבודות שיפוץ במקווה קטמון, זאת בהתאם

קרא עוד »