הזמנתך לקבלת העתק נקלטה במערכת

עם מציאת המסמך, ישלח אליך קישור לתשלום עבור הזמנתך.

לאחר התשלום ישלח העתק במייל או בדואר לבחירתך.

 

בכבוד רב,

אגף נישואין

מועצה דתית ירושלים 

תפריט נגישות