הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

מעבר למערכת תשלומים

נוהל רישום » רווקים ילידי ישראל

"כי יקח איש אשה חדשה… ושמח את אשתו אשר לקח" (דברים כד, ה')

ב"ה

המסמכים הנדרשים לפתיחת תיק נישואין – ילידי ישראל-תושבי ירושלים רווק/ה

 1. תעודת זהות עם ספח מעודכן (מצב אישי, כתובת מגורים).
 2.  תשלום אגרה ע"ס 716 ש"ח (בהתאם לתקנת אגרות של משרד לשירותי הדת).

הנחה בשיעור של 40% תינתן למי שאחד מבני הזוג הוא:

 • חייל/ת שוטר/ת בשירות סדיר שאינו בשירות קבע בהצגת תעודת חוגר.
 • משרת/ת בשירות לאומי/אזרחי בהצגת כרטיס שירות לאומי/אזרחי
 • מקרה סעד בהצגת אישור מלשכות הסעד ברשויות המקומיות.
 • תלמיד ישיבה מאחת הישיבות המוכרות ע"י ועד הישיבות בארץ ישראל או איגוד ישיבות ההסדר או תלמיד מכינה קדם צבאית מוכרת,  בהצגת אישור לימודים (עד גיל 30).
 • סטודנט/סטודנטית המחזיק/ה בתעודת סטודנט או באישור לימודים שהנפיק מוסד מוכר כמשמעותו בחוק המל"ג המועצה להשכלה גבוהה (עד גיל 30).
 • עולה חדש/ה- תושב/ת ישראל בשנתיים הראשונות לעלייתו/ה לישראל בהצגת תעודת עולה.
 • נכה- מי שמחזיק/ה בתעודת נכה בתוקף שהנפיק המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון.
 • עיור/ת או לקוי/ת ראיה- מי שמחזיק בתעודת עיור או בתעודת לקוי ראיה שהנפיק משרד הרווחה.
 1. תעודת נישואין או כתובה של ההורים או של אח/אחות מארץ ישראל. (פרט למי שהוריו/ה או אחיו/ה אחיותיו/ה נרשמו לנישואין ברבנות ירושלים).
 2. תושבי ישראל המתגוררים בחו"ל דרך קבע עליהם להמציא בנוסף לאישורים הנ"ל אישור מבי"ד או מרבנות מוסמכת על מעמדם האישי. לפרטים בדוא"ל: banino@rabanut.org.il
 3. פרטים נוספים ימסרו לכם בעת הרישום.

א. רווק/ה:

על רווק/ה תושב/ת ירושלים לשלוח למשרדי אגף הנישואין שני עדים גברים או נשים מעל גיל 18 המכירים אותו/ה שנה לפחות הכרות אישית וברורה על היותו/ה רווק/ה ויהודי/ה.

 1. בעדות זו ניתן לשלוח גם קרובי משפחה שאינם מדרגה ראשונה (דרגה ראשונה: אב, אם, אח, אחות).
 2. העדים יכולים להעיד לשני בני הזוג בתנאי שמכירים אותם בהיכרות אישית.
 3. ההיכרות בין העדים לבין בני הזוג צריכה להיות לפחות שנה.
 4. על העדים להגיע למתן עדות זו עם תעודה מזהה (ת.ז., דרכון, רשיון נהיגה) ובמספר התיק שברצונם להעיד עליו.
 5. בעדות זו נקבל גברים או נשים.
 6. בעדות זו נקבל קרובים שאינם בדרגה ראשונה.
 7. קרובים בדרגה ראשונה של החתן אינם יכולים להעיד על הכלה ולהיפך.
 8. על העדים להיות מעל גיל 18.
 9. על העדים להגיע לרבנות ירושלים אגף הנישואין חדר 23 בין השעות 8:30-13:30, 14:00-18:00. בין השעות 14:00 – 13:30 אין קבלת קהל

ב. רווק/ה פנוי/ה שאינם תושבי ירושלים:

חתן או כלה שאינם תושבי ירושלים ואין להם מכרים בירושלים עליהם להביא תעודת רווקות מלשכת הרבנות ממקום מגוריהם.

עדים והורה:

כל הנרשמים לנישואין, הגרים בירושלים למעלה מששה חודשים (לפי הרישום התעודת הזהות) יביאו שני עדים גברים או נשים שאינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה, (המכירים את הזוג והוריהם), עדים אלה יעידו על יהדותם של המועמד/ת לנישואין ועל מעמדם האישי, ועל כך שאין מניעה לסדר את הנישואין כדת משה וישראל, במקרים מיוחדים וע"פ שיקול דעתו של רב רושם הנישואין יופיע אחד ההורים מכל צד ויצהיר ויחתום בפני רושם הנישואין באשר ליהדותם ולרווקותם של הנרשמים לנישואין, על ההורה להציג תעודת נישואין שלו או כתובה.