הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

מעבר למערכת תשלומים

נוהל רישום » גרושים אזרחית

"כי יקח איש אישה חדשה… ושמח את אשתו אשר לקח" (דברים כד, ה')

ב"ה

המסמכים הנדרשים לפתיחת תיק נישואין – גרוש/ה אזרחית

 1. תעודת זהות עם ספח מעודכן ליום הרישום כשבטור מצב אישי מופיע גרוש/ה. לא ניתן להירשם עם דרכון ישראלי.
 2. תעודת נישואין או כתובה של המבקש/ת מנישואין קודמים או של ההורים. (פרט למי שהוא/היא או הוריו/ה או אחיו/ה או אחיותיו/ה נרשמו לנישואין ברבנות ירושלים).
 3. על חתן המבקש להינשא לגרושה להביא אישור מרב השכונה או מרב הקהילה או מגבאי בית הכנסת  שאינו כהן.
 4. על בן/ת זוג שהתגרש/ה בחו"ל להביא אישור גירושין מבית הדין הרבני האזורי. לפרטים: banino@rabanut.org.il
 5. מידע ואישורים נוספים לפי הצורך ימסרו לכם במעמד פתיחת תיק הנישואין.
 6. תשלום אגרה ע"ס 716 ש"ח (בהתאם לתקנת אגרות של משרד לשירותי הדת(
 7. הנחה בשיעור של 40% תינתן למי שאחד מבני הזוג הוא:
 • חייל/ת / שוטר/ת בשירות סדיר שאינו בשירות קבע בהצגת תעודת חוגר.
 • משרת/ת בשירות לאומי בהצגת כרטיס שירות לאומי/אזרחי.
 • מקרה סעד בהצגת אישור מלשכות הסעד ברשויות המקומיות.
 • תלמיד ישיבה מאחת הישיבות המוכרות ע"י ועד הישיבות בארץ ישראל או איגוד ישיבות ההסדר או תלמיד מכינה קדם צבאית מוכרת,  בהצגת אישור לימודים. (עד גיל 30)
 • סטודנט/סטודנטית המחזיק/ה בתעודת סטודנט או באישור לימודים שהנפיק מוסד מוכר כמשמעותו בחוק ע"י המל"ג – המועצה להשכלה גבוהה. (עד גיל 30)

ההנחה ניתנת למי שלומד בארץ בלבד ולא בחו"ל.

 • עולה חדש/ה- תושב/ת ישראל בשנתיים הראשונות לעלייתו/ה לישראל בהצגת תעודת עולה.
 • נכה- מי שמחזיק/ה בתעודת נכה בתוקף שהנפיק המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון.
 • עיור/ת או לקוי/ת ראיה- מי שמחזיק/ה בתעודת עיור או בתעודת לקוי ראיה שהנפיק משרד הרווחה.

ד. גרוש/גרושה אזרחית:

בנוסף למסמכי הזיהוי והאגרה, יש להביא:

 • אישור מבי"ד רבני על מצבם האישי.
 • צילום של המסמך האזרחי של הגירושין.
 • על בן/ת זוג שהוא/היא גרוש/ה בגירושין אזרחיים להמציא היתר נישואין מבית הדין הרבני האזורי על מצבו האישי וצילום מסמך הגירושין האזרחי. לברורים banino@rabanut.org.il

על גרוש/ה תושב/ת ירושלים לשלוח למשרדי אגף הנישואין שני עדים גברים או נשים מעל גיל 18 המכירים אותם היכרות אישית לפחות שנה על היותם פנויים ויהודים.

 1. בעדות זו ניתן לשלוח גם קרובי משפחה שאינם מדרגה ראשונה (דרגה ראשונה: אב, אם, אח, אחות).
 2. העדים יכולים להעיד לשני בני הזוג בתנאי שמכירים אותם בהיכרות אישית.
 3. היכרות בין העדים לבין בני הזוג צריכה להיות לפחות שנה.
 4. על העדים להגיע למתן עדות זו עם תעודה מזהה (ת.ז., דרכון, רשיון נהיגה) ובמספר התיק שברצונם להעיד עליו.
 5. בעדות זו נקבל גברים או נשים.
 6. בעדות זו נקבל קרובים שאינם בדרגה ראשונה.
 7. קרובים בדרגה ראשונה של החתן אינם יכולים להעיד על הכלה ולהיפך.
 8. על העדים להיות מעל גיל 18.
 9. על העדים להגיע לרבנות ירושלים אגף הנישואין חדר 23
  בין השעות 8:30-13:30, 14:00-18:00. בין השעות 13:30 -14:00 אין קבלת קהל

ב. גרוש/ה שאינם תושבי ירושלים:

חתן או כלה שאינם תושבי ירושלים ואין להם מכרים בירושלים עליהם להמציא תעודת פנוי/ה מלשכת הרבנות ממקום מגוריהם

עדים והורה:

כל הנרשמים לנישואין, הגרים בירושלים למעלה מששה חודשים (לפי הרישום בתעודת הזהות) יביאו שני עדים גברים או נשים שאינם קרובי משפחה מדרגה ראשונה, (המכירים את הזוג והוריהם), עדים אלה יעידו על יהדותם של המועמד/ת לנישואין ועל מעמדם האישי, (ועל כך שלא ידועה להם כל סיבה שיכולה לעכב את עריכת החופה והקידושין), במקרים מיוחדים וע"פ שיקול דעתו של רב רושם הנישואין יופיע אחד ההורים מכל צד ויצהיר ויחתום בפני רושם הנישואין באשר ליהדותם ועל היותם פנויים ולא באו בברית הנישואין לאחר שנתגרשו, על ההורה להציג תעודת נישואין שלו או כתובה.