הודעה לציבור

לרגל חופשת החגים הבעל"ט הרינו להודיעכם כי

ט' אלול התשע"ח (20/08/2018) 22:45

יום ראשון כ"ט אלול תשע"ח (9 בספטמבר 2018)

ערב ראש השנה

סגור

******

יום רביעי ג' תשרי תשע"ט (12 בספטמבר 2018)

צום גדליה

קבלת קהל בין השעות 8:30-12:30

אחה"צ סגור

******

שלישי ט' תשרי תשע"ט (18 בספטמבר 2018)

ערב יום כיפור

סגור

******

יום ראשון י"ד תשרי תשע"ט (18 בספטמבר 2018)

חופשת חג סוכות

משרדו יפתחו לקהל הרחב

ביום ראשון כ"ד תשרי תשע"ט (3 באוקטובר 2018)

 

הנהלת אגף הנישואין רבניה ועובדיה

מאחלים לכל בית ישראל

שנה טוב כתיבה וחתימה טובה

 

וחג שמח