Medical prescription canada pharmacy ;)}% order levitra an extensive online catalogue. Brand name drugs Canada pharmacy /`) buy prescription drugs and send the orders to customers. Get professional advice from us pharmacy :,/ cialis soft according to officials.

מידע חשוב לעולים החדשים

הדפסהדוא''ל

כל מי שעלה לארץ לאחר שנת 1990, רצוי שיגש כבר בהקדם, לפני ההרשמה לנישואין, אל בית הדין הרבני בירושלים השוכן ברחוב המלך גורג' 24 ולהסדיר אישור יהדות, ולא להמתין עד למועד הקרוב לנישואין. קבלת קהל לבירור יהדות לילדי חבר העמים בכל יום ראשון בין השעות 8.30-12.30 בתיאום מראש.

לפני ההגעה לבית הדין הרבני, יש לקבל הפניה מהרבנות ירושלים ברח' החבצלת 12 ממנהל האגף.

לפגישה עם המברר יהדות על המבקש/ת להמציא:

(1)כל המסמכים האישיים (כגון תעודות: לידה,נישואין/גירושין, פטירה, פנקסי מילואים/עבודה, אימוץ/הכרת אבהות,

דיפלומות ואישורים למינהם וכו') המקוריים שהובאו מחו"ל (שלו ומצד שני הוריו/ה) ושל כל הדורות אחורה שישנם ברשותם.

בקיצור- כל מה שכתוב ברוסית ביחס למבקש/ת ולקרוביו עד כמה שניתן דורות אחורה.

(2)תמונות משפחתיות המצביעות על קשר בין הדורות עד כמה שניתן אחורה.

(3)עם הנ"ל להופיע עם האמא והסבתא (מצד האמא), בשלב זה אין צורך בעדים נוספים. בהעדר אמא או סבתא יש לבוא עם קרובי משפחה אחרים מצד האם, מדרגה ראשונה (במידת האפשר).
נישואין