Medical prescription canada pharmacy ;)}% order levitra an extensive online catalogue. Brand name drugs Canada pharmacy /`) buy prescription drugs and send the orders to customers. Get professional advice from us pharmacy :,/ cialis soft according to officials.

העתק תעודת נישואין

הדפסהדוא''ל

1העתק תעודת נישואין נאמן  למקור / העתק כתובה :

ניתן להנפיק העתק תעודת נישואין נאמן למקור או צילום העתק כתובה נאמן למקור ברבנות ירושלים, אך ורק לאותם בני זוג שנרשמו לנישואין  באמצעות הרבנות ירושלים.

  1. 1. עפ"י חוק החיסיון ניתן למסור תעודת נישואין או העתק מתעודת נישואין נאמן למקור אך ורק לבעלי התעודה עצמם קרי- הבעל או האישה בלבד.

במידה ואין באפשרותם של בעלי התעודה להגיע אישית לקבלת התעודה ,יכולים הם לתת לבא כוחם ייפוי כח בצירוף צילום ת.ז. של אחד מבני הזוג לפחות . המאשר לקבל עבורם את העתק תעודת נישואין  נאמן למקור / העתק כתובה .

  1. 2. אפשרויות נוספות לקבלת העתק תעודת נישואין נאמן למקור /צילום העתק כתובה נאמן למקור ,הינה באופנים הבאים:

א. בפקס מספר 02-6214807.

ב. בכתב  אל אגף הנישואין - רח' החבצלת 12 ת.ז. 13 ירושלים מיקוד 91000 בצירוף המחאה ע"ס 66 ₪ לפקודת  המועצה הדתית ירושלים.

ג. במשלוח איימיל לכתובת כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת

לאחר טיפול בבקשה דרך האיימיל, אנו ניצור קשר טלפוני לטלפון שציינתם, והתשלום יתבצע ע"י הוראה
טלפונית בכרטיס אשראי.
ד. ניתן להתקשר בטלפון 02-6214811/800

בכל בקשה יש לציין את מהות  הבקשה :

* העתק ת.נישואין נאמן למקור.

* צילום העתק כתובה נאמן למקור.

יש לציין כתובת ,מס' טלפון / מס' פלאפון של המבקש/ת. וכן  בצירוף צילום ת.ז. של  אחד מבעלי התעודה - לפחות ,

אגרת העתק ת.נישואין נאמן למקור – 66 ₪'

צילום העתק כתובה נאמן למקור הינה – 131 ₪.

  1. 3. באשר לקבלת העתקי תעודות נישואין נאמן למקור של סבים או סבתות או של הורים שהלכו לעולמם:

  • · יש להציג תעודות פטירה של בני הזוג המונפקים ע"י משרד הפנים.· יש לנמק את מטרת הבקשה ואת הקשר לבעלי התעודה.


נישואין