Medical prescription canada pharmacy ;)}% order levitra an extensive online catalogue. Brand name drugs Canada pharmacy /`) buy prescription drugs and send the orders to customers. Get professional advice from us pharmacy :,/ cialis soft according to officials.

יום הנישואין

הדפסהדוא''ל

קובעים את יום הנישואין לאחר השלמת כל הסידורים הפורמליים בתיק ולאחר שהרב הרושם מפנה את התיק חתום על ידו למזכירות. יש לקחת בחשבון את הימים שבהם לא עורכים חופות.

 
תאום מקום החופה ושעת עריכתה יעשה ע"י מזכירות אגף הנישואין לפני הדפסת ההזמנות.

 

החופה צריכה להיות בדיוק בשעה שנקבעה. הרב לא יחכה יותר מחצי שעה מהזמן שנקבע בתיק.

 

 

מקום החופה

 

אין מסדרים חופות במוצאי שבת וחג.

 

החופות יערכו אך ורק במקומות העומדים תחת השגחת הרבנות.
  

כל מקום לעריכת חופה חייב לקבל אישור מהרבנות המקומית.

 

המזמין קייטרינג חייב להצטייד ב:

 

1. תעודת כשרות מהרבנות

 

2. אישור מבעל הקייטרינג על הגשת האוכל בחתונת המזמין וחתימת המשגיח על נוכחותו באירוע.

 

3. פירוט התפריט שיוגש.

 

אין עורכים חופות במקומות שמתקיימים חלולי שבת או שאין תעודת כשרות מהרבנות


נישואין