Medical prescription canada pharmacy ;)}% order levitra an extensive online catalogue. Brand name drugs Canada pharmacy /`) buy prescription drugs and send the orders to customers. Get professional advice from us pharmacy :,/ cialis soft according to officials.

תהליך הרישום לנישואין

הדפסהדוא''ל

אגף הנישואין

"כי יקח איש ...ושמח את אשתו החדשה
(דברים כד, ה')

לפניכם דף מידע קצר על סדר תהליך הרישום לנישואין.

א. טרם הכנסכם אל הרב הרושם רצוי לברר במזכירות:

1. אם מקום החתונה מורשה לעריכת חופות.

2. אם יש לכם קייטרינג: שהינו בעל תעודת כשרות מוסמכת ובתוקף.

3. אם רצונכם לכבד רב מקדש -האם הוא מורשה לערוך חופות ע"י הרה"ר לישראל.


ב. נכנסים אל הרב שאליו הופניתם במזכירות וע"פ המספר שקבלתם.

ג. הרב ישאל את בני הזוג על פרטיהם האישיים; גילם, מקום מגוריהם, מעמדם האישי וכו', כל זוג יקבל דף הנחיות עם מספר תיק הנישואין שלהם, ובו מצוין איזה מסמכים עליהם עוד להביא לצורך השלמת תיק הנישואין והוראות לעדי הרווקות שעליהם להעיד שהנם רווקים/פנויים ואישור לרב המקדש שהנם רוצים שיערוך לכם את החופה (בתנאי שיש לו רשיון לערוך חופה ע"י הרבנות הראשית לישראל או מועדת הנישואין של הרבנות הראשית לישראל)

ד. לאחר הרישום אצל הרב: הכלה מופנית לחדר מס' 35 לאשר את מועד החתונה, ולהזמנתה להדרכה אצל מדריכת כלות בתאריך ובתיאום מראש. (ההדרכה יכולה להיות מחוץ לבנין הרבנות ובשעות הנוחות לכלה) השיחות אצל המדריכה והרבנית במשך כשעה וחצי.

שבוע לפני מועד החתונה אחד מבני הזוג מוזמן להשלים את תיק הנישואין עם המסמכים שנדרשו להביא בעת רישומם לנישואין, ולצורך קבלת כתובה מהודרת והעתק הכתובה, ברכות החופה והקידושין ותפילה לכלה. על הזוג למסור את הכתובה והעתק לרב עורך החופה. לאחר הנישואים העתק הכתובה ישלח ע"י רב עורך החופה במעטפת תא גוביינא שקיבלו בעת קבלת הכתובה ולאחר קבלת העתק הכתובה ישלחו אליהם 2 תעודות נישואין לצורך שינוי מעמדם האישי במשרד הפנים.

הננו עומדים לרשותכם ושמחים לשרת אתכם, נתקלתם בבעיה אשמח לעמוד לרשותכם.

מזל טוב

הרב דוד בנינו
מנהל אגף הנישואין


נישואין