Medical prescription canada pharmacy ;)}% order levitra an extensive online catalogue. Brand name drugs Canada pharmacy /`) buy prescription drugs and send the orders to customers. Get professional advice from us pharmacy :,/ cialis soft according to officials.

אגף הכשרות - טלפונים

הדפסהדוא''ל

טבלת רבני ומפקחים באגף הכשרות

שם משפחה ופרטי

תפקיד

נייד

הרב אליהו שלזינגר

 

רב פוסק

02-6214836

052-7635403

052-5406270

הרב יעקב רוחמקין

מנהל אגף הכשרות

02-6214830

052-4268054

הרב שמואל בורנשטיין

סגן מנהל אגף הכשרות

מנהל מח' בתי מלון

02-6214833

052-4268053

מר דוד מלכה

מנהל לשכת אגף הכשרות

02-6214828

052-4268006

הרב שמואל זמלמן

מנהל מח' משקאות חריפים,

מפקח אזור מחנה יהודה

052-4268041

הרב מרדכי לגמי

מנהל שיווק ומזון

מפקח אזור מלחה

052-8431944

הרב שמואל שפירא

מנהל מח' מהדרין

מפקח אזור מושבה הגרמנית

052-4268052

הרב פינחס קאליש

מנהל מחלקת מצוות התלויות בארץ

052-4268070

הרב משה לוי

מפקח אזורי שבת

052-4268049

הרב אשר בנדיקט

מנהל מח' בתי אבות

ואולמות

052-4268062

הרב משה אפל

מפקח אזורי הרובע

היהודי וממילא

052-4268043

הרב יצחק יונה

מפקח אזור מרכז העיר

054-8410625

הרב שלום נימני

מפקח אזור קריית יובל, הדסה עין כרם

052-4268044

הרב שמואל מלול

מפקח אזור גבעת שאול

052-4268027

הרב משה פיגה

מפקח אזור דרום ירושלים

052-4268026

הרב דוד מלכה

מפקח אזור צפון  ירושלים

052-4268035

הרב שמעון מלול

מפקח אזור עטרות ומשרדי ממשלה

054-5405420

הרב שאול נפתלין

מפקח מרכז העיר

050-5714619

הרב שבתאי יגאל

מפקח שחיטה ובקר מחנה יהודה

054-8481147

הרב מרדכי עופרי

מפקח שחיטה ובקר מחנה יהודה

050-6802409

הרב יהודה יברוב

מזכיר מח' תרומות ומעשרות

052-7631111

גב' סיגלית בוזגלו

מזכירת אגף הכשרות

02-6214840


כשרות