Medical prescription canada pharmacy ;)}% order levitra an extensive online catalogue. Brand name drugs Canada pharmacy /`) buy prescription drugs and send the orders to customers. Get professional advice from us pharmacy :,/ cialis soft according to officials.

בירור יהדות

הדפסהדוא''ל

אגף הנישואין:   "כי יקח איש אישה..ושמח את אשתו החדשה (דברים כב, ה')"

ב"ה

בירור יהדות ילידי חו"ל

 

תיק הנישואין יפתח רק לאחר בירור יהדותם של שני הצדדים. אי לכך תושבי ישראל שנולדו בישראל והוריהם נישאו ברבנות מוכרת בארץ או באמצעות רב מוכר ע"י הרבנות הראשית לישראל יוכלו להציג תעודת נישואין שתהווה הוכחה ליהדותם.

תעודת נישואין של אח או אחות החתן או הכלה יכולים לשמש כהוכחת יהדות ובלבד שהם מאותו אם ביולוגית, ע"פ שיקול דעתו של רב רושם הנישואין.

לקבלת אישור יהדות ניתן לפנות לבית הדין הרבני האזורי בירושלים ברחוב עם ועולמו 4 גבעת שאול, טלפון -02-6203711

בירור יהדות לעולי אתיופיה

ילידי אתיופיה

לרשותכם עומד הרב אלעד סנבטו רב העדה האתיופית שמקבל קהל בימי שלישי בן השעות 10-12 במועצה הדתית ירושלים או בנייד: 054-5996014

 


נישואין