הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

יום שחרור ירושלים

כ"א אייר התשע"ט (26/05/2019) 10:08

יום ראשון כ"ח אייר תשע"ט

(3 יוני 2019)

יום שחרור ירושלים

משרדנו יהיו פתוחים לקבלת קהל

בין השעות 8:30-11:30 בלבד

אחה"צ סגור