הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

יום הבחירות

כ"ח אדר ב' התשע"ט (04/04/2019) 14:32

ביום שלישי ד ניסן תשע"ט לפ"ק 9 לאפריל 2019 משרדנו יהיו סגורים .

עוד הודעות לציבור