הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

הודעה לחופש חנוכה

כ"ד כסלו התש"פ (22/12/2019) 11:56
הודעה לחופש חנוכה

הרינו להודיעכם  כי

ביום ראשון כ"ד כסלו תש"פ 22/12/19

חג חנוכה

קבלת קהל בין השעות 8:30-12:00 בלבד

אחה"צ סגור

 

והחל מיום שני כ"ה כסלו תש""פ 23/12/19

עד יום שני ב' בטבת תש"פ  30/12/19 כולל

קבלת קהל בין השעות 8:30-13:00 בלבד

אחה"צ סגור

הנהלת אגף הנישואין

רבניה ועובדיה

מאחלים לכל בית ישראל

חג חנוכה שמח

עוד הודעות לציבור