הרבנות הראשית

המועצה הדתית ירושלים

הודעה יז תמוז וט אב תשעד

ח' אב התשע"ח (20/07/2018) 00:17
הודעה יז תמוז וט אב תשעד

הודעה

הרינו להודיעכם כי

ביום ראשון

י"ח בתמוז תשע"ח 1.7.2018

צום י"ז בתמוז (נדחה)

קבלת קהל בין השעות

8:30-12:30

אחה"צ סגור!

                         * * *

יום ראשון י' באב תשע"ח (22.7.2018)

צום תשעה באב (נדחה)

סגור!

עוד הודעות לציבור